Dịch thuật chuyên ngành

Dịch thuật tiếng Hàn tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân không có một định nghĩa nhất định về loại thuế nào. Tuy nhiên, bạn có thể hiểu thuế thu nhập cá nhân là loại thuế mà người có thu nhập phải nộp vào ngân sách Nhà nước, được trích từ tiền lương, tiền […]

Dịch thuật tiếng Hàn chuyên ngành Game

Sự phát triển nhanh chóng của Game Online Game Online Việt Nam là sản phẩm của sự phát triển của công nghệ hiện đại và có rất nhiều những hướng phát triển. Việt Nam là một đất nước đang trong giai đoạn phát triển nên luôn cần thu hút được những doanh nghiệp từ đơn […]