Phiên Dịch Tiếng Hàn

Phiên dịch tiếng Hàn tại Sài Gòn – Tp Hồ Chí Minh

1.Giới thiệu về chúng tôi: Công ty Phiên dịch tiếng Hàn Quốc cung cấp phiên dịch tiếng Hàn Quốc/Thông dịch tiếng Hàn Quốc tại Sài Gòn TPHCM sang tiếng Việt và các tiếng khác như; Anh/Đức/Pháp/Nhật//Trung tại Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với những phiên dịch nhiều kinh nghiệm thực tế trên 15 năm […]

Phiên dịch tiếng Hàn chuyên nghiệp

1.Nhu cầu phiên dịch tiếng Hàn Quốc hiện nay Phiên dịch/ thông dịch được hiểu một cách đơn giản là việc chuyển một chữ, một câu, một hội thoại từ ngôn ngữ này sang ngôn khác mà không làm thay đổi ngữ nghĩa của ngôn ngữ gốc. Và phiên dịch viên là người chuyên làm […]